آبفای اهواز

در این پروژه که بصورت پایلوت در جهت اجرای ماده 29 قانون  اصلاح الگوی مصرف با دستور مدیر عامل وقت جناب آقای مهندس براتی در اسکله شماره ا آبفای اهواز برروی رودخانه کارون انجام شد  جایگزینی دو دستگاه الکترو پمپ توربین ساخت شرکت ممتاز پمپ با شناورهای  کف کش   موجود در دستور کار قرار گرفت و  با اجرای موفقیت آمیز این پروژه علاوه بر پایداری سیستم بهره برداری و کاهش مصرف انرژی، مشکلات سوختن مکرر الکتروموتور پمپ های مستغرق برای همیشه مرتفع گردید.                                                                                                                                    

نمونه پروژه ها