تامین تصفیه تهران

در این طرح که با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در جهت کاهش مصرف انرژی ایستگاه های پمپاژ انجام شد یکدستگاه الکترو پمپ با ظرفیت 650 متر مکعب در ساعت و فشار 9 بار  با الکترو موتور 220 کیلوات ساخت این شرکت درتصفیه خانه شرق تهران در سال 1395 نصب و راه اندازی شد و با نمونه مشابه خارجی آن مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشانگر حداقل 9درصد کاهش مصرف انرژی بود که مراتب کتبا به این شرکت ابلاغ شد.

نمونه پروژه ها