فولاد مبارکه

طراحی و ساخت یک دستگاه پمپ توربینی با ظرفیت 1950 متر مکعب و هد 25 متر جهت تامین آب خط نورد جایگزینی با محصول شرکت Termomecanica  ایتالیا

نمونه پروژه ها