فولاد مبارکه

طراحی و ساخت  ونصب 3 دستگاه پمپ توربینی با آلیاژ SS-304 جهت پمپاژ پساب برگشتی از کارخانه فولاد مبارکه به تصفیه خانه برای آبیاری فضای سبز
بنابر این نتایج  و همکاری همه جانبه این شرکت با شرکت محترم فولاد مبارکه در دومین نمایشگاه انجمن فولاد ایران  شایسته و مفتخر به دریافت تقدیرنامه و لوح سپاس  به عنوان شرکت برتراز انجمن فولاد  ایران گردید.

نمونه پروژه ها