فولاد مبارکه

طراحی  ساخت ونصب و مقایسه عملکرد پمپ های توربینی ساخت شرکت ممتاز پمپ با نمونه های خارجی نصب شده در شرکت فولاد مبارکه اصفهان. 

برجهای خنک کننده واحد ریخته گری LF.

پس از ساخت و تست عملکردی دهها دستگاه پمپ توربینی بنا بر سفارشات فولاد مبارکه در سال 97ومقایسه صورت گرفته  توسط کارشناسان واحدهای مختلف از جمله واحد بومی سازی  نتایج حاکی از حداقل 20 درصد افزایش عملکردی شامل افزایش دبی یا کاهش مصرف انرژی  بود و بنابر این نتایج  و همکاری همه جانبه این شرکت با شرکت محترم فولاد مبارکه در دومین نمایشگاه انجمن فولاد ایران  شایسته و مفتخر به دریافت تقدیرنامه و لوح سپاس  به عنوان شرکت برتراز انجمن فولاد  ایران گردید.

نمونه پروژه ها