نفت فلات قاره

تعمیر و نصب و راه اندازی جوکی پمپ پالایشگاه دورود نفت فلات قاره جزبره خارک

نمونه پروژه ها