آبفای روستای سیستان و بلوچستان

در سال 82 در پی برنده شدن این شرکت در مناقصه خرید 8 دستگاه الکترو پمپ توربینی و ساخت و نصب این تجهیزات در ایستگاه پمپاژ زهک زابل در عمق 32 متری گالری چاه نیمه شماره 1و بهره برداری بدون وقفه تا سال 94 پیشنهاد تعویض پمپهای توربینی نسل جدید با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید  و انتقال آب به مدیریت محترم امور آب شهرستان زابل ارسال شد که مورد توافق مدیریت محترم قرار گرفت و درسال 95 در مرحله اول 4 دستگاه بطور ازمایشی نصب و پس از موفقیت آمیز بودن در مرحله دوم 4 دستگاه دیگر نصب و راه اندازی شد که نتایج حاصله حاکی از کاهش مصرف انرژی تا مرز 20 درصد و افزایش تولید و انتقال اب به میزان 15 درصد بود . در پی اجرای این طرح بیش از 150 از روستاهای دوردست که قبل ازآن از آب سالم و آشامیدنی محروم بودند از مزایای ان بهره مند شدند. 

نمونه پروژه ها