نمونه پروژه ها

عنوان پروژه کاربرد استاندارد نوع محصول وضعیت جزئیات
پتروشیمی مبین پمپاژ آب دریا API 610 vs1 خاتمه یافته بیشتر
فولاد مبارکه پمپاژ پساب ISO5199  vs1 خاتمه یافته بیشتر
فولاد مبارکه تامین آب خط نورد ISO5199 Vs1 خاتمه یافته بیشتر
شیلات سیستان انتقال آب دریا ISO5199 Vs1 خاتمه یافته بیشتر
آب و برق خوزستان آبرسانی صنعتی ISO5199 Vs1 خاتمه یافته بیشتر
آب و برق خوزستان  آبرسانی صنعتی ISO5199 Vs1 خاتمه یافته بیشتر
فولاد کاوه جنوب کیش اب شیرین کن AP1 610 Vs1 خاتمه یافته بیشتر
آبفای شرق استان تهران پمپاژ آب شهری ISO5199 VS1+VHS خاتمه یافته بیشتر
آبفای روستایی سیستان وبلوچستان پمپاژ آب  روستایی ISO5199 VS1+VHS خاتمه یافته بیشتر
 آبفای اهواز پمپاژ آب رودخانه ISO5199 VS1+VHS خاتمه یافته بیشتر
نفت فلات قاره آتشنشانی NFPA20 VS1 خاتمه یافته بیشتر
 تامین تصفیه تهران ایستگاه پمپاژ شهری ISO5199 VS1+VHS خاتمه یافته بیشتر
فولاد مبارکه برج خنک کننده ISO5199 VS1 خاتمه یافته بیشتر
 آبفای اهواز اب شهری ISO5199 VS1 خاتمه یافته بیشتر
مس سرچشمه هات ول ISO5199 VS1 خاتمه یافته بیشتر
جهاد کشاورزی لرستان پمپاژ آب رودخانه ISO5199 VS1 خاتمه یافته بیشتر
آب و فاضلاب البرز پمپاژ آب شهری ISO5199 VS1 خاتمه یافته بیشتر
آب و فاضلاب دزفول فاضلاب شهری ISO5199 VS4 خاتمه یافته بیشتر
 آب و فاضلاب البرز بوستر پمپ ISO5199 VS6 خاتمه یافته بیشتر
شرکت نورویژه انتقال آب دریا ISO5199 VS1 خاتمه یافته بیشتر
شرکت آبفای قزوین  پمپاژ آب شهری ISO5199 VS1 خاتمه یافته بیشتر
شرکت  آب منطقه ای کرمانشاه    پمپاژ آب  سد ISO5199 VS1 خاتمه یافته بیشتر
اداره بنادرو کشتیرانی بوشهر پمپاژ آب دریا NFPA20 VS1 خاتمه یافته بیشتر
نفت فلات قاره پمپاژ آب دریا NFPA20 VS2 خاتمه یافته بیشتر
آرتیمن فارس  پمپاژ آب دریا NFPA20 VS1 خاتمه یافته بیشتر