آب و فاضلاب البرز

در این پروژه با نصب دو دستگاه پمپ vs6 که توسط این شرکت طراحی و ساخته  ونصب شد کمبود اب شرب شهروندان کرجی در پیک مصرف به میزان 400 لیتر در ثانیه جبران شد.

نمونه پروژه ها