آرتیمن فارس

طراحی و ساخت دو دستگاه الکترو پمپ  و دیزل پمپ آتشنشانی با ظرفیت 300 متر مکعب در ساعت و هد 85 متر جهت پروژه اطفای حریق بندر سیریک از آلیاژ SS316L

کارفرما: ادره بنادر و کشتیرانی بوشهر

مشاور: شرکت مهندسی مشاور یکم

نمونه پروژه ها