اداره بنادر و کشتیرانی بوشهر

 

طراحی و ساخت دو دستگاه پمپ برداشت آب دریا با ظرفیت 200 متر مکعب در ساعت جهت پر کردن مخازن آتش نشانی  اداره بنادر و کشتیرانی استان بوشهر از جنس استینلس استیل داپلکس.

کارفرما : اداره بنادر و کشتیرانی استان بوشهر

مشاور و بازرس: شرکت مهندسین مشاور یکم

نمونه پروژه ها