جهاد کشاورزی لرستان

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی 3 دستگاه پمپ توربینی با ظرفیت 360 متر مکعب در ساعت و ارتفاع پمپاژ 180 متر و طول 3000 متر جهت انتقال آب رودخانه کشکان لرستان به مزارع بالا دستی در ارتفاعات   

نمونه پروژه ها