شرکت آبفای قزوین

ساخت  و تحویل  12دستگاه الکترو موتور عمودی VHS  و پمپ توربینی در سایز و ظرفیت های مختلف جهت نصب در ایستگاه های پمپاژ آب شهری

کارفرما: شرکت اب و فاضلاب استان قزوین

نمونه پروژه ها