شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

طراحی و ساخت 4 دستگاه پمپ توربینی با ظرفیت 650 مترمکعب در ساعت با ارتفاع 105 متر نصب در ایستگاه پمپاژ سنقر

کارفرما: شرکت اب منطقه ای کرمانشاه

مشاور: شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب

نمونه پروژه ها