فولاد کاوه جنوب کیش

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی4 دستگاه پمپ استخراج و انتقال آب خلیج فارس با ظرفیت  هر کدام650 متر مکعب در ساعت  و نصب در عمق 9 متری مخزن. جهت انتقال به سایت آب شیرین کن سازی فولاد کاوه جنوب کیش از جنس فولاد 904-L  نصب در سال 1394 انجام شد و مراتب قدردانی به این شرکت ابلاغ شد. 

کارفرما: شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سامیک

نمونه پروژه ها